واتوره

واتوره به معنای درد دل همراه با اندوه و حرف زدن با نارضایتی محلی است برای درج حرفهای ناگفته

ماهی خواب

بارانِ بی قرار در آغوش خاک آرام گرفت آسمان از حسادت فریاد کشید برقی از چشمانش جهید باران همه جا موضوع عاشقانه ای ست. **************************** ماهی خواب در برکه ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 342 بازدید

چراغ چشم

من، بچه ی شاد شرمگینی بودم، یک شب ،که روزها طول کشید خوابم برد، فردا که بیدار شدم مرد دلشکسته ی غمگینی بودم! ********************************************************* تُونائی تَنِ عَه ... ادامه مطلب
/ 89 نظر / 300 بازدید
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
7 پست