# اشعار_لکی

کابوس

دیمَه خاوْ دالی نُویْشْتویَرْ مِه یِمْ            خواب دیدم لاشخوری بر شانه ام نشسته بود کیوهَفی دِمی پیچیاوی ئَرقو یِمْ            افعی دیمی ... ادامه مطلب
/ 165 نظر / 33 بازدید

غزال غزل

ای تو در دل، رود جاری ترینم غزال غزلهایم، شکاری ترینم دلم در قاب قفس مرد، برگرد ای پرستو، کبوتر، قناری ترینم!  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× خُسَه چی ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 36 بازدید