# دو_بیتی_لکی

کابوس

دیمَه خاوْ دالی نُویْشْتویَرْ مِه یِمْ            خواب دیدم لاشخوری بر شانه ام نشسته بود کیوهَفی دِمی پیچیاوی ئَرقو یِمْ            افعی دیمی ... ادامه مطلب
/ 165 نظر / 5 بازدید

پاییز

باخِمْ  هَمْ هَوَسْ تَوَرْ کِردی ئِه        (باغم دوباره هوس تبر کرده است) کِراس ِ پاویزْ ئِه وَرْ کِردی ئه                (پیراهن پاییز ... ادامه مطلب
/ 133 نظر / 7 بازدید

خلات خم

بِرا تو بَنِ دِلْ مِنِتْ بِرّی                            (ای برادر تو بند دل مرا پاره کردی) خِلاتِ خَمِتْ ئَرا مِه خِرّی                               (برای من ... ادامه مطلب
/ 112 نظر / 8 بازدید