# دو_بیتی_های_عاشقانه

خلات خم

بِرا تو بَنِ دِلْ مِنِتْ بِرّی                            (ای برادر تو بند دل مرا پاره کردی) خِلاتِ خَمِتْ ئَرا مِه خِرّی                               (برای من ... ادامه مطلب
/ 112 نظر / 33 بازدید