# شعر_عاشقانه_لکی

چراغ چشم

من، بچه ی شاد شرمگینی بودم، یک شب ،که روزها طول کشید خوابم برد، فردا که بیدار شدم مرد دلشکسته ی غمگینی بودم! ********************************************************* تُونائی تَنِ عَه ... ادامه مطلب
/ 89 نظر / 29 بازدید

پاییز

باخِمْ  هَمْ هَوَسْ تَوَرْ کِردی ئِه        (باغم دوباره هوس تبر کرده است) کِراس ِ پاویزْ ئِه وَرْ کِردی ئه                (پیراهن پاییز ... ادامه مطلب
/ 133 نظر / 15 بازدید

خلات خم

بِرا تو بَنِ دِلْ مِنِتْ بِرّی                            (ای برادر تو بند دل مرا پاره کردی) خِلاتِ خَمِتْ ئَرا مِه خِرّی                               (برای من ... ادامه مطلب
/ 112 نظر / 15 بازدید