# شعر_عاشقانه_لکی

کابوس

دیمَه خاوْ دالی نُویْشْتویَرْ مِه یِمْ            خواب دیدم لاشخوری بر شانه ام نشسته بود کیوهَفی دِمی پیچیاوی ئَرقو یِمْ            افعی دیمی ... ادامه مطلب
/ 165 نظر / 37 بازدید

پاییز

باخِمْ  هَمْ هَوَسْ تَوَرْ کِردی ئِه        (باغم دوباره هوس تبر کرده است) کِراس ِ پاویزْ ئِه وَرْ کِردی ئه                (پیراهن پاییز ... ادامه مطلب
/ 133 نظر / 39 بازدید

غزال غزل

ای تو در دل، رود جاری ترینم غزال غزلهایم، شکاری ترینم دلم در قاب قفس مرد، برگرد ای پرستو، کبوتر، قناری ترینم!  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× خُسَه چی ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 38 بازدید