# شعر_عاشقانه_لکی

چراغ چشم

من، بچه ی شاد شرمگینی بودم، یک شب ،که روزها طول کشید خوابم برد، فردا که بیدار شدم مرد دلشکسته ی غمگینی بودم! ********************************************************* تُونائی تَنِ عَه ... ادامه مطلب
/ 89 نظر / 41 بازدید

کابوس

دیمَه خاوْ دالی نُویْشْتویَرْ مِه یِمْ            خواب دیدم لاشخوری بر شانه ام نشسته بود کیوهَفی دِمی پیچیاوی ئَرقو یِمْ            افعی دیمی ... ادامه مطلب
/ 165 نظر / 24 بازدید

پاییز

باخِمْ  هَمْ هَوَسْ تَوَرْ کِردی ئِه        (باغم دوباره هوس تبر کرده است) کِراس ِ پاویزْ ئِه وَرْ کِردی ئه                (پیراهن پاییز ... ادامه مطلب
/ 133 نظر / 24 بازدید