# شعر_لکی_لرستان

پاییز

باخِمْ  هَمْ هَوَسْ تَوَرْ کِردی ئِه        (باغم دوباره هوس تبر کرده است) کِراس ِ پاویزْ ئِه وَرْ کِردی ئه                (پیراهن پاییز ... ادامه مطلب
/ 133 نظر / 24 بازدید

درس درد

هُم بِئَت دَرْدِم،هُم پِشْتَه شِوئِمْ        (با درد بیعت کرده ام و از ن‍‍ژاد شبم) چی بیمار اسیر ئِلاتَشْ تُوئِمْ           ( مانند بیمار ... ادامه مطلب
/ 123 نظر / 16 بازدید