می ترسم!!

می ترسم!

از چیزی که نمیدانم چیست و در کجاست؟

دیوی در درونم لانه کرده است.

مرداَزمایی در من حلول کرده است.

اسیر دست جن شده ام!

می ترسم!

از همه چیز

از همه کس

از همه دوستها دشمن ترم!

می ترسم

از خودم و از دیگران

می ترسم

از بی خبری می ترسم

از باخبری هم می ترسم

از تنهایی میترسم.

از جمعیت هم میترسم.

بیشتر از همه از صدای زنگ تلفن میترسم.

 صدای زنگ تلفن قبض روحم میکند!

تا کسی از آنسوی خط میگوید بله من صد بار جان میدهم و جان میگیرم.

از دوست می ترسم از دشمن هم می ترسم

ترس در وجود من ریشه کرده است همچنان که چنار پنجه در خاک میفکند.

از گذشته می ترسم چونکه به آینده ختم میشود.

از آینده می ترسم چون تجربه تلخ گذشته را دارم.

از خودم میترسم

از این روح کپک زده اختاپوسی!

می ترسم

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
شیرین مهربان

سلام من این نظر دادم چون حس می کنم این بلتد ترین مطلبت هست از تعداد خطئط تو هم یه جور مختصر مفیدی سال اصلاح الگوی مصرف امسال نیست ها [قهقهه]

[گل][اوغ][گاوچران][وحشتناک][سبز][پلک]